• "Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania" - czytaj więcej o projekcie...
 • "Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych" - czytaj więcej o projekcie...
 • "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" - czytaj więcej o projekcie...
 • "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II" - czytaj więcej o projekcie...
 • „Adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku” - czytaj więcej o projekcie...
 • Program Ministerstwa Rodziny, Pacy i Polityki Społecznej "Maluch+" 2019 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - czytaj więcej o projekcie...
 • „Zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne” - czytaj więcej o projekcie...
 • Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 - czytaj więcej o projekcie...
 • „Ja w internecie – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" - czytaj więcej o projekcie...
 • Powiat Koniński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” - czytaj więcej o projekcie...

 • Gmina Kazimierz Biskupi realizuje projekt o dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości - czytaj więcej o projekcie...
 • Gmina Kazimierz Biskupi realizuje projekt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii w 2019 roku. Więcej informacji na stronie www.wfosgw.poznan.pl - czytaj więcej o projekcie...
 • Dofinansowania dla rolników - czytaj więcej...
 • Gmina Kazimierz Biskupi realizuje projekt pn. „Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - czytaj więcej o projekcie...
 • Rekrutacja do projektu pn. „Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  Ogłoszenie - pobierz
  Regulamin Projektu - pobierz
  Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - pobierz
  Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz
  Załącznik nr 3 - Oświadczenia uczestnika(czki) projektu - pobierz
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy - pobierz
  Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz
  Specjalne potrzeby uczestnika - formularz - pobierz

 • "Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" - czytaj więcej o projekcie...

 • W dniu 29.11.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Kazimierzu Biskupim.
  Informacja - pobierz
  Kwestionariusz zgłoszeniowy - pobierz
  Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ - pobierz
  Zaświadczenie lekarskie - pobierz

 • Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie "Program rozwoju kompetencji kluczowych dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego". Czytaj dalej...
 • Aktywni obywatele - konkurs na projekty tematyczne. Czytaj dalej...