• "Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania" - czytaj więcej o projekcie...
  • "Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych" - czytaj więcej o projekcie...
  • "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI" - czytaj więcej o projekcie...
  • "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II" - czytaj więcej o projekcie...
  • „Adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku” - czytaj więcej o projekcie...
  • Program Ministerstwa Rodziny, Pacy i Polityki Społecznej "Maluch+" 2019 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - czytaj więcej o projekcie...
  • „Zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne” - czytaj więcej o projekcie...
  • Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 - czytaj więcej o projekcie...
  • „Ja w internecie – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" - czytaj więcej o projekcie...
  • Powiat Koniński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” - czytaj więcej o projekcie...