URZĄD GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Plac Wolności 1
62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon (+48) 63 241 12 10
(+48) 63 244 77 45
Faks (+48) 63 241 12 15
(+48) 63 244 77 46

 

Adres e-mail sekretariatu urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Adres skrytki ePUAP:
kazimierz_biskupi


NIP: 665-17-58-563

REGON: 000541196
Nr konta: BS Konin O/Kazimierz Biskupi

98 8530 0000 0200 0374 2000 0010
Kod Gus: 3010032
powiat: koniński
województwo: wielkopolskie
liczba mieszkańców gminy: ok. 11 tys.

Komistariat Policji w Golinie

Komendant: nadkom. Marek Wojdyński

ul. Kolejowa 11 a

62-590 Golina

tel: (63) 247-26-40, pax: (63) 247-26-45

Komendant Komistariatu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00 oraz piątek w godz. 10:00 - 12:00

 

Posterunek Policji w Kazimierzu Biskupim

Rejon nr 3:

mł. asp. Hubert Dworzyński

dworzynski
tel. (63) 247 26 50, 516 952 176
faks (63) 247 26 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar: Kazimierz Biskupi 

 

Rejon nr 4:

st. sierż. Zbigniew Siupa

siupa
tel. (63) 247 26 50, 516 952 143
faks (63) 247 26 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar: pozostały obszar gminy Kazimierz Biskupi

 

Ośrodek Zdrowia w Kazimierzu Biskupim - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Węglewska 3
62-530 Kazimierz Biskupi
tel. 063-2411399

Filie NZOZ Kazimierz Biskupi:

Filia w Posadzie
ul. Tuwima 2
62-530 Kazimierz Biskupi

Filia w Dobrosołowie
Dobrosołowo 61
62-530 Kazimierz Biskupi

 

Jednostki OSP w gminie Kazimierz Biskupi

Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu Biskupim
Plac Wolności 22
62-530 Kazimierz Biskupi

Kontakt: 

Prezes OSP Kazimierz Biskupi
dh Sławomir Szczepański
tel. kom: 783 970 689

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poza tym na terenie gminy funkcjonuje  jeszcze 5 jednostek OSP:
 
OSP Bielawy
Prezes - dh Paweł Moliński
tel: 517 313 082
 
OSP Bochlewo
Prezes - dh Bartosz Michalski
tel:669 576 752
 
OSP Dobrosołowo
Prezes- dh Henryk Kapuściński
tel:785 199 596
 
OSP Jóźwin
Prezes - dh Patryk Lewandowski
tel: 734 411 399
 
OSP Tokarki
Prezes - dh Jerzy Forycki
tel: 889 060 969

LOKALIZACJA

Gmina Kazimierz Biskupi leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Na terenie gminy jest 18 sołectw. W granicach administracyjnych gminy jest 41 miejscowości.

Gmina graniczy:
od północy - z gminą Kleczew (powiat koniński),
od północnego wschodu - z gminą Ślesin (powiat koniński),
od wschodu - z miastem Konin,
od południa - z gminą Golina (powiat koniński),
od zachodu - z gminą Słupca (powiat słupecki),
od północnego zachodu - z gminą Ostrowite (powiat słupecki).

Siedzibą władz gminy jest Kazimierz Biskupi, położony nad Strugą Ostrowicką, w odległości około 11 km na północny zachód od Konina, przy jednej z tras prowadzących do Bydgoszczy i Torunia.

mapka

CHARAKTERYSTYKA

Gmina Kazimierz Biskupi jest gminą o charakterze rolniczo-przemysłowym. Na jej obszarze przeważają gleby średniej jakości pseudobielicowe, brunatne wyługowane oraz murszaste. Kompleksy pszenne zajmują 2%, a kompleksy żytnie 95% gleb przydatnych do produkcji rolnej.

Zabudowa wsi na terenie gminy jest w znacznej części rozproszona. Większe miejscowości to Kazimierz Biskupi, Posada, Nieświastów, Dobrosołowo. Zabudowa przestrzenna rozciąga się wzdłuż głównych i lokalnych dróg.

Kazimierz Biskupi wiązany jest w tradycji z imieniem założyciela księcia Kazimierza Odnowiciela (poł. XI w.). Miejscowość, usytuowana przy ważnym szlaku handlowym, z nadania księcia Henryka Brodatego (od 1237 r.) należała do biskupów lubuskich. Przywileju lokowania miasta udzielił biskupom w 1286 r. książę Przemysł II. Kupił je w 1504 r. Mikołaj Lubrański, odtąd, do końca XVIII w., było własnością szlachecką. Prawa miejskie utraciło w 1870 r.

foto Copy

Układ urbanistyczny Kazimierza Biskupiego (chroniony prawem od 2007 r.) ukształtowany zasadniczo w średniowieczu obejmuje najcenniejsze zabytki miejscowości: kościół św. Marcina z plebanią, cmentarz parafialny z kościółkiem św. Izaaka oraz pobernardyński zespół klasztorny. Przestrzeń tę formowało również funkcjonujące tutaj sanktuarium Pięciu Braci Męczenników (uwidocznionych w herbie gminy). Jego przestrzeń, oprócz istniejących do dziś świątyń, współtworzyły także drewniane kaplice św. Benedykta, św. Krystyna oraz studnia Łosośka.

 e1           e8

MIEJSCA KULTU

 • Kościoł parafialny pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim

fara

 • Pobernardyński zespół klasztorny w Kazimierzu Biskupim

 DSC1110 Copy

 • Klasztor oo. kamedułów w Bieniszewie fot. J. Łojko

DSC 5476p

 • Kościół św. Izaaka w Kazimierzu Biskupim

b6

 • Kościół pw. św. Jakuba w Dobrosołowie fot. Wikipedia

 800px Kościół św. Jakuba Apostoła w Dobrosołowie 4

SZLAKI TURYSTYCZNE

 • Szlak pieszy

  Kawnice - Jezioro Głodowskie - Leśniczówka Głodów - Aleja Dębowa - Bieniszew - Konin/Kawnice

  Trasa biegnie bardzo ciekawym krajobrazowo terenem. Możliwość obserwacji zjawisk przyrody: zarastania jeziora, pięknych 500-letnich dębów. Ponadto trasa łączy dwa miejsca kultu Maryjnego (Kawnice i Bieniszew).

 • Szlak rowerowy

  Konin - Bieniszew - Kazimierz Biskupi: 11 km

  Trasa rowerowa biegnie na dużym odcinku przez lasy bieniszewskie, na granicy rezerwatów przyrody "Sokółki", "Pustelnik" i "Bieniszew". W Bieniszewie znajduje się punkt postoju. Trasa mija ścieżkę przyrodniczo-leśną.

1       2

Droga Romańska

 • Kalisz – Kościelec Kaliski – Dzierzbin – Stare Miasto – Konin – Kazimierz Biskupi – Strzelno – Kruszwica
   
  Powiat koniński mimo pewnego oddalenia od centralnych ośrodków władzy Wielkopolski XI – XIII w. zachował wiele świadectw architektury i sztuki romańskiej, których nie spotykamy w innych miejscach tej prowincji Królestwa Polskiego, kraju a nawet Europy. Ich poznanie znacznie wzbogaca to wszystko, co możemy ujrzeć na najważniejszym i najbardziej znanym Szlaku Piastowskim. Są to przede wszystkim romańskie budowle sakralne w Starym Mieście pod Koninem, Kazimierzu Biskupim, Kościelcu pod Kołem oraz unikalny w europejskiej skali koniński Słup Drogowy. Ponadto zachowały się dwa krzyże pokutne w Koninie oraz Licheniu.

  Szlak Piastów
   
 • Zabytki powiatu konińskiego, położonego wzdłuż ważnej drogi komunikacyjnej łączącej Kalisz i Konin ze Szlakiem Piastowskim (nr 25) tworzą interesujący zespół budowli, który może stanowić jego edukacyjne dopełnienie. Są to przede wszystkim romańskie świątynie w Starym Mieście i Kazimierzu. Do tej grupy budowli można dodać gotycki kościół w Warzymowie w gminie Skulsk, miejscowości silnie powiązanej z postacią Krwawego Diabła z Wenecji (zm. 1400 r.); to także legendarne miejsca narodzin Piasta Kołodzieja (Warzymowo) oraz jego małżonki Rzepichy (Goplana).

  Szlak klasztorów
 • W granicach powiatu konińskiego zachowały się trzy klasztory: bernardynów w Kazimierzu Biskupim, kamedułów w Bieniszewie oraz reformatów w Koninie. Wraz z domami zakonnymi franciszkanów w Pyzdrach, cystersów Lądzie, bernardynów w Kole, karmelitów w Kłodawie. Tworzą one trasę turystyczną o znaczeniu kulturowo-edukacyjnym i pielgrzymkowym. Zainteresowani mogą poznać dzieje każdego z zakonów, poszczególnych klasztorów, ich role i funkcje w katolickiej społeczności wyznaniowej, sztukę oraz wkład w życie gospodarcze regionu. 

 

PRZYRODA

Na terenie gminy znajduje się duży kompleks leśny zwany Puszczą Bieniszewską (22,65 km2), obejmujący cztery rezerwaty przyrody:   Sokółki, Bieniszew, Mielno i Pustelnik, stanowiące najcenniejszy w powiecie konińskim kompleks przyrodniczo-turystyczny oraz ostoję dla dzikiego ptactwa i zwierzyny łownej.
Obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody obejmują około 22 procent powierzchni gminy. Na jej terenie występują następujące, określone prawem (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.) formy ochrony: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

 • Rezerwat Mielno utworzony został w 1957 r. w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej, będącej reliktem zlodowaceń. Obejmuje powierzchnię 94 hektarów, z czego około 70 procent stanowią gleby bagienne lub wody otwarte, które od zachodu i południa sąsiadują z zalesionymi wzgórzami. Obszar rezerwatu wyróżnia się występowaniem zbiorowisk łąkowych o charakterze półnaturalnym, intensywną sukcesją roślinną i wynikająca z niej zmiennością zbiorowisk roślinnych, naturalnym charakterem torfowiska niskiego, trwaniem stanowisk wielu roślin chronionych W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów.
 • Rezerwat Leśny „Bieniszew” utworzony został w 1996 roku głównie w celu zachowania fragmentu drzewostanu liściastego reprezentującego stanowiska świetlistej dąbrowy i środkowoeuropejskiej mokrej dąbrowy trzęślicowej. Występuje tu także zespół grądu ubogiego. Często na siedlisku grądu bardzo licznie występuje buk. Niektóre fragmenty lasu, szczególnie południowej i centralnej części, przedstawiają się wyjątkowo bogato i atrakcyjnie, ponieważ liściasty podrost grabowo. bukowy tworzy ,,dach” na wysokości kilku metrów, przesłaniając wyżej znajdujące się korony starych sosen. Obecnie w drzewostanie dominuje dąb bezszypułkowy z domieszką sosny zwyczajnej w poszyciu leszczyn, rzadziej buka i jałowca pospolitego. 
 • Rezerwat „Pustelnik” w leśnictwie Bieniszew utworzony został w 1997 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych lasów liściastych łęgowych oraz grądowych. Występują tu skupiska roślin rzadkiego w Wielkopolsce łęgu jarzmiankowo-jesionowego, grądu środkowoeuropejskiego oraz zbiorowiska z brzozą omszoną. Rezerwat zajmuje obszar 125 hektarów.
 • Rezerwat „Sokółki” w leśnictwie Bieniszew zajmuje powierzchnię ponad 240 hektarów. Utworzony został w 1996 r. w celu zabezpieczenia, ze względów naukowych i dydaktycznych, dobrze zachowanych starych drzewostanów, reprezentujących trzy zbiorowiska leśne: łęg jesionowo-olszowy, łęg jarzmiankowo-jesionowy i – najbardziej znaczący dla tego obszaru – grąd środkowoeuropejski.
 • Puszcza Bieniszewska - Obszar NATURA 2000
  W wykazie specjalnych obszarów ochrony (siedlisk) zatwierdzonym w styczniu 2011 r. przez Komisję Europejską znajduje się Puszcza Bieniszewska.
  To obszar o powierzchni 953,95 ha, znajdujący się na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, uznany za ważny dla europejskiej sieci ochrony siedlisk.
  Obszary leśne w Gminie Kazimierz Biskupi to w znacznej mierze pozostałość po historycznych Lasach Kazimierskich, które w początkach XIX w. zajmowały 65 procent obecnej powierzchni gminy. Ich zachowany do dziś fragment, w postaci mniejszego, ale zwartego kompleksu leśnego, nazywany jest także Puszczą Bieniszewską.

b1  a3

 

Nabywca:

Gmina Kazimierz Biskupi

ul. Plac Wolności 1

62-530 Kazimierz Biskupi

NIP: 665-286-62-72

REGON: 311019102